Yersinia pestis interacts with SIGNR1 (CD209b) for promoting host dissemination and infection

Kun Yang, Yingxia He, Chae Gyu Park, Young Sun Kang, Pei Zhang, Yanping Han, Yujun Cui, Silvia Bulgheresi, Andrey P. Anisimov, Svetlana V. Dentovskaya, Xiaoling Ying, Lingyu Jiang, Honghui Ding, Olivia Adhiambo Njiri, Shusheng Zhang, Guoxing Zheng, Lianxu Xia, Biao Kan, Xin Wang, Huaiqi JingMeiying Yan, Wei Li, Yuanzhi Wang, Xiding Xiamu, Gang Chen, Ding Ma, Sara Schesser Bartra, Gregory V. Plano, John D. Klena, Ruifu Yang, Mikael Skurnik, Tie Chen

Research output: Contribution to journalArticle

6 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Yersinia pestis interacts with SIGNR1 (CD209b) for promoting host dissemination and infection'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences