Mutations in the myosin VIAA gene cause a wide phenotypic spectrum, including atypical usher syndrome [5]

X. Z. Liu, C. Hope, J. Walsh, V. Newton, Mei Ke Xiao Mei Ke, Yu Liang Chuan Yu Liang, Ron Xu Li Ron Xu, Mu Zhou Jiu Mu Zhou, D. Trump, K. P. Steel, S. Bundey, S. D.M. Brown

Research output: Contribution to journalLetter

88 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mutations in the myosin VIAA gene cause a wide phenotypic spectrum, including atypical usher syndrome [5]'. Together they form a unique fingerprint.