Leptin signaling is required for augmented therapeutic properties of mesenchymal stem cells conferred by hypoxia preconditioning

Xinyang Hu, Rongrong Wu, Zhi Jiang, Lihan Wang, Panpan Chen, Ling Zhang, Lu Yang, Yan Wu, Han Chen, Huiqiang Chen, Yinchuan Xu, Yu Zhou, Xin Huang, Keith A. Webster, Hong Yu, Jian'an Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Leptin signaling is required for augmented therapeutic properties of mesenchymal stem cells conferred by hypoxia preconditioning'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences