Erratum (Retracted article): The autoimmune regulator (Aire) controls iNKT cell development and maturation (Nature Medicine (2006) 12 (624-626))

Qing Sheng Mi, Zhong Bin Deng, Sunil K. Joshi, Zai Zhao Wang, Li Zhou, Sarah Eckenrode, Ratanmani Joshi, Dalam Ly, Bing Yi, Terry L. Delovitch, Jin Xiong She

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum (Retracted article): The autoimmune regulator (Aire) controls iNKT cell development and maturation (Nature Medicine (2006) 12 (624-626))'. Together they form a unique fingerprint.