Erratum: Rac1 mediates the osteoclast gains-in-function induced by haploinsufficiency of Nf1 (Human Molecular Genetics (2008) vol. 17(7) (936-948) 10.1093/hmg/ddm366)

Jincheng Yan, Shi Chen, Yingze Zhang, Xiaohong Li, Yan Li, Xiaohua Wu, Jin Yuan, Alexander G. Robling, Reuben Kapur, Rebecca J. Chan, Feng Chun Yang

Research output: Contribution to journalComment/debate

Fingerprint Dive into the research topics of 'Erratum: Rac1 mediates the osteoclast gains-in-function induced by haploinsufficiency of Nf1 (Human Molecular Genetics (2008) vol. 17(7) (936-948) 10.1093/hmg/ddm366)'. Together they form a unique fingerprint.