Approaching Otolaryngology Patients During the COVID-19 Pandemic

Chong Cui, Qi Yao, Di Zhang, Yu Zhao, Kun Zhang, Eric Nisenbaum, Pengyu Cao, Keqing Zhao, Xiaolong Huang, Dewen Leng, Chunhan Liu, Ning Li, Yan Luo, Bing Chen, Roy Casiano, Donald Weed, Zoukaa Sargi, Fred Telischi, Hongzhou Lu, James C. DennenyYilai Shu, Xuezhong Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Approaching Otolaryngology Patients During the COVID-19 Pandemic'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences